Languages

Alber Scalamobil®

Unitat mòbil puja-escales fins a 300 escalons.

S’adapta a una amplia gamma de cadires manuals.

Maneig còmode i segur.

Segur.

Fàcil de desmuntar i transportar.