Languages

Invacare ACS 2

Electrònica que permet controlar les funcions de la cadira.

Possibilitat d’acoplar comandaments externs.

Pantalla de color LCD.

Funció mirall: dades de programació memoritzades en el comandament i en el mòdul de potència.

Múltiples comandaments.