Languages

Dolomite Jazz

Rotllador per a tots els terrenys.

Regulació en altura continua.

Punys ergonòmics.

Sistema de fre integrat en el xassís.

Sistema de plegat senzill.