Languages

Invacare Softform Premier Active 2

Matalàs antiescares estàtic per a gent amb alta dependència.

Cel·les d’aire ubicat entre els seus components.

Compressor amb alarma i software.

Funda Dartex impermeable, transpirable, bielàstica i biocompatible per a prevenir filtracions.