Languages

Invacare Comet Alpine+

Potent i robust.

Excel·lent en tot tipus de terreny.

Mòdul de suspensió de seient.

Elevació de seient.