Languages

Invacare Orion Metro

Ajustament precís del manillar.

Conducció ergonòmica.

Palanca de fre.

Llum de fre.

Limitado de velocitat automàtic.