Languages

Calçador llarg

Calçador metàl·lic extra llarg (61cm) per a persones amb difi cultat per a doblegar-se.