Languages

AchilloTrain® Pro

Bandatge amb coixinet de fricció gran.

Aquilodina i Postoperatòria.

Fàcil col·locació i retirada.