Languages

RhizoLoc®

Ortesis per a estabilitzar l’articulació carpometacarpiana i metacarpofalàngica del polze.

Lesions dels lligaments laterals del primer MCP i irritacions en la zona de les articulacions carpometacarpiana i metacarpofalàngica del polze.  

Alta estabilitat.

Fàcil maneig de l’ortesis.

Material transpirable.