Languages

Invacare Aqua

Agafador de paret d’alumini i plàstic.

Fàcil subjecció.

Segur.