Languages

Invacare Propad Visco

Es un sobrematalàs per persones amb "Alt Risc" de desenvolupament d'escares (qualifació 20 en l'escala de Waterlow).

Funda elàstica en dues direccions, impermeable i permeable.