Languages

Invacare SoftFortm Viscomixt

Matalàs d’espuma viscoelàstica.

Per a pacients amb nivell mitjà i alt de desenvolupar úlceres per pressió amb un resultat inferior o igual a 14 segons l’escala de Norton.

Còmode.

Millor circulació d’aire que limita la suor i ajuda a la mobilització.