Languages

Invacare Liber L803/ Eskal L839

Sobrematalàs de cel·les individuals.

Per a pacients amb un nivell de risc de desenvolupar escares amb un resultat de 14 segons l’escala de Norton.

Compressor d’aire amb ajustament manual.