Languages

Invacare Softform Premier Visco

Matalàs d’espuma viscoelàstica.

Per a usuaris d’”Alt Risc” de desenvolupar escares.

Còmode.

Redueix pressions.

Base d’espuma.

Funda Dartex impermeable, transpirable, bielàstica i biocompatible per a prevenir filtracions.